Contact

 
voor informatie en vragen algemeen:
info.okijmond@gmail.com
 

O.K. Engelmunduskerk 
Kon. Wilhelminakade 119
1975 GJ IJmuiden 

 Verenigingsgebouw De Bolder
bolder.okijmond@gmail.com
06 87177414 / 06 86055049 

Pastorie
Kon. Wilhelminakade 117
1975 GJ IJmuiden
tel. 0255 515260

 Pastoor:
Harald Münch
tel. 06 15655684
pastoor.okijmond@gmail.com
 

 Assistent pastoor:
Martina Liebler-Münch
tel. 06 15656298
email Martina Liebler
 

Kerkbestuur:

tel. secretaris: 06 18953253

emailadressen:

secretaris.okijmond@gmail.com

penningmeester.okijmond@gmail.com

Bankrekeningnummers


verenigingen:
Mannenvereniging Velsen
Vrouwenvereniging Activa
 
Facebookpagina
(openbaar) 
www.facebook.com/okkijmuiden/

 Facebookgroep
Besloten Facebookgroep voor parochianen en vrienden van de parochie. 
(Inhoud is alleen zichtbaar voor leden van de Facebookgroep)
Aanmelden als lid doet u via Facebook:
Groep Oud-Katholieken in de IJmond

 Kruispunt 
kopij digitaal aanleveren via:
kruispunt.okijmond@gmail.com
of  kastje Kopij Kruispunt achter in de kerk 
(Als u de kerk binnenkomt, aan de rechter pilaar). 
deadline voor inleveren kopij en verschijningsdata, zie
Kruispunt 
 
 Oud-Katholieke Begrafenisvereniging         
uitvaartverzorger: M. Uitendaal,
tel. 023 5324486
website uitvaartverzorger 
 Kerkomroep 
www.kerkomroep.nl
Zoeken: Noord-Holland > IJmuiden > H. Engelmundus 
 
 Website algemeen:
mail aan
websitebeheerder

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder