Eucharistievieringen

 Op zondagmorgen om 10.00 uur is de viering van de eucharistie, waarin een gewijde priester voorgaat. Dat kan een van de pastoors van de parochie zijn, of de bisschop of een priester van elders. Deze dienst, die inclusief de preek meestal zo'n 70 minuten duurt en door gemiddeld 100 parochianen wordt meegevierd, is als volgt opgebouwd:

  1. inleiding en welkomswoord
  2. voorbereiding, schuldbelijdenis, kyrie en gloria
  3. gebed van de dag
  4. woorddienst: schriftlezingen, antwoordpsalmen en prediking 
  5. voorbeden, afgesloten met vredegroet 
  6. tafeldienst: opdracht van de gaven, dankgebeden, communie
  7. gebed na de communie 
  8. afsluiting, looft en dankt, zegen

Meestal is er eens per maand koffiedrinken na de kerkdienst in de Bolder. Van september tot en met Pinksteren is zondagschool voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar, met speciale gelegenheden is er ook creche voor de nog kleineren.

De dienst op woensdagmorgen is een verkorte vorm van de zondagse viering en heeft met een klein tien bezoekers een intiem karakter. Ook wordt hier niet gezongen, maar alles wordt gesproken. Er is in deze dienst slechts één schriftlezing; er wordt doorgelezen uit een bepaald bijbelboek.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder