Bankrekeningnummers

 

 foto: thodonal46869923

Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond

        NL52 INGB 0000 0018 00

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden

       voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.

       graag bestemming van uw overschrijving in opmerkingen noteren

Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Diaconaat IJmond 

          

Bankrekening Kruispunt: 

         NL81RABO0337447047 o.v.v. gift KP

 

Bankrekening Bolderbeheer:

         NL56 RABO 0154 1643 48

Voor correspondentie over financiën:
stuur een email aan de penningmeester van O.K. Parochie IJmond
penningmeester.okijmond@gmail.com

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder