Trouwdienst

 Naast de reguliere kerkdiensten zijn er incidentele kerkdiensten. Te denken valt aan bijvoorbeeld trouwplechtigheden. De trouwdienst kan tijdens de viering van de eucharistie gehouden worden. Als niet beide partners christen zijn vindt de huwelijksinzegening meestal plaats tijdens een eenvoudige gebedsdienst. De medewerking van de parochie en/of pastoor aan dit soort plechtigheden beperkt zich overigens tot de huwelijksinzegening van parochianen of oud-katholieken van elders, zulks ter beoordeling aan de verantwoordelijke pastoor. De kerk wordt in principe niet verhuurd voor niet-oud-katholieke trouwerijen.

Voor informatie over huur van de kerk  en fasciliteiten zie Huur Engelmundus

Voor gebruik van De Bolder, vindt u hier informatie

Voor een gesprek met de pastoor, zie contact

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder