Uitvaartdienst

Avondwake

Na het overlijden van een parochiaan is er gewoonlijk een avondwake of bidstond op de avond voorafgaand aan de dag van de begrafenis of crematie. Deze dienst, die een ruim kwartier duurt, geeft de nabestaanden de gelegenheid om in het midden van de gemeente biddend bij de overledene bijeen te zijn en te waken. Na afloop van de avondwake is er meestal gelegenheid de nabestaanden te condoleren achter in de kerk. Hierna wordt de kerk klaar gemaakt voor de uitvaartdienst, die op de dag van de begrafenis of crematie wordt gehouden.

De uitvaart

De uitvaartdienst, die ongeveer een uur duurt, is als hij in de kerk wordt gehouden altijd een viering van de eucharistie. Daarna is er een korte afsluitende plechtigheid op de begraafplaats of in het crematorium.

Vaak komt het voor dat overledenen bij hun leven te kennen hebben gegeven dat zij alleen een gebedsdienst willen in de aula van begraafplaats of crematorium. In dat geval wordt de plechtigheid daar gehouden.

Voor informatie over gebruik van de kerk en faciliteiten zie Huur Engelmundus

Voor gebruik van De Bolder, vindt u hier informatie

Voor een gesprek met de pastoor, zie contact

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder