De parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus

Over de parochie

De Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus telt ruim achthonderd leden die tesamen een hechte en warme gemeenschap vormen, open en gastvrij. Een kenmerk van Oud-Katholieken is dat ze graag actief betrokken zijn bij de parochie. En vooral dat ze graag samenkomen, in verenigingen, studiegroepen, activiteiten. De belangrijkste samenkomst is de eucharistieviering, waarin ze gezamenlijk hun geloof belijden en vieren: dat kan op zondagmorgen om 10.00 uur, (met koor en samenzang, vaak met kinderkerk en om de week gezamenlijk koffiedrinken in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw); en op woensdag om 9.30 uur. De data van alle activiteiten, vieringen en kinderkerk vindt u in de agenda aan de rechterkant van deze pagina. 

verenigingsleven en studiegroepen

Binnen het parochieleven is een breed aanbod van verenigingen en gespreksgroepen, die regelmatig bijeenkomen voor thema-avonden en lezingen over allerlei onderwerpen, in verenigingsgebouw De Bolder of in de pastorie. De parochie besteedt veel aandacht aan diaconaat en jeugdwerk. Zieken worden thuis of in het ziekenhuis bezocht, er zijn groepen voor studie en vorming in o.a. de bijbelkring, de leringgroep en de groep jong-volwassenen. Lees meer hierover op de pagina  activiteiten.

oecumene

De parochie onderhoudt goede contacten met de andere kerken in de gemeente Velsen. Jaarlijks zijn er meerdere gezamenlijke oecumenische vieringen, soms met koorprojecten voor leden van de deelnemende kerken; er is een oecumenische leeskring, en men gaat maandelijks bij elkaar op de koffie. Zie de agenda voor data van de oecumenische bijeenkomsten. 

Over het kerkgebouw

Meer informatie vindt u op de pagina's over de geschiedenis van de Engelmunduskerk, over het huren van het gebouw en over de beschikbare faciliteiten van kerk en verenigingsgebouw.

Inlichtingen

Voor inlichtingen en vragen over de parochie kunt u mailen naar info.okijmond@gmail.com 

Kennismaken?

U bent van harte welkom om eens binnen te lopen tijdens kerkopenstelling, iedere zaterdagmiddag van 14:00 en 17:00 uur. Er is altijd iemand aanwezig om u te woord te staan en u meer te vertellen over de kerk en de oud-katholieken. Of maak kennis met de parochie bij de zondagsviering om 10:00 uur en drink koffie met ons na afloop (zie agenda). 

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder