Wie waren Adelbertus en Engelmundus?

(klik op de namen voor doorverwijzingen naar de Heiligenkalender van heiligen.net en naar het archief van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag) 

 
Adelbert van Egmond, Nederland; diaken & geloofsverkondiger; † 740 of 741.
Feest 15 juni (overbrenging relieken) & 25 juni (officiële feestdag)

De legende wil dat hij een prins was van den bloede die afstand had gedaan van zijn koninklijke rechten en privileges om in dienst van Christus te treden. Zijn vader zou Edilbert geheten hebben en als koning van Sussex geheerst hebben over de Deïren. Het heet dat deze vorst geliefd was omdat hij betrouwbaar de wetten naleefde. In 690 waagde Willibrordus met twaalf gezellen, onder wie Adelbert, de oversteek naar het vasteland, het onbekende tegemoet. Terwijl Willibrord doorreisde naar Rome om van de paus geloofsbrieven te ontvangen, verspreidden zich zijn twaalf gezellen over het Friese land. Adelberts werkterrein lag vooral in Kennemerland en West-Friesland. 

Zie ook Adelbert van Egmond voor historische informatie en bronnen in Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, Archief IJpelaan.
 
 
Engelmundus van Velzen (ook Engelmond of Ingelmundus genoemd), osb, Holland, Nederland; abt & geloofsverkondiger; † ca 739.
Feest 20 juni (Adelbertusabdij Egmond) & 21 juni (officiële feestdag)

Hij behoorde tot de eersten die naast Willibrordus in onze streken het evangelie kwamen brengen. Hij was van Friese afkomst en had - zoals toen heel gebruikelijk was - in een Engels klooster zijn geestelijke vorming ontvangen. Hij preekte vooral in Kennemerland, wordt als de apostel der zeekusten en als patroon van Velsen in Kennemerland beschouwd. Net als Willibrordus moet hij rond 739 gestorven zijn. Het kerkje van Velzen is vanouds aan hem toegewijd. Zijn Relikwieën berusten vooral te Haarlem (VIIIe eeuw).

Zie ook Engelmundus van Velzen voor historische informatie en bronnen in Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, Archief IJpelaan.

Website van de Oud-Katholieke parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, IJmuiden

Site design: Sync. Creatieve Producties; techniek: SiteCan 

mail aan websitebeheerder