Oud-Katholiek IJmuiden

Nieuwsberichten

Welkom bij de Oud-Katholieke Parochie IJmond

De Oud-Katholieke Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade 119 te IJmuiden is de thuishaven van de Oud-Katholieken in de IJmond. De parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus telt rond de zeshonderd leden die tesamen een hechte en warme gemeenschap vormen, open en gastvrij. Zij komen vooral graag samen, in kerkdiensten en in verenigingsactiviteiten.

De eerste Engelmunduskerk werd in 1888 gebouwd in de Breesaapstraat, zoals u kunt lezen in de geschiedenis van  parochie en kerk. Het huidige kerkgebouw stamt uit 1907. Het kerkgebouw kan worden gehuurd voor kerkelijke en niet kerkelijke doeleinden. Het kerkbestuur besluit over het toekennen van de aanvragen.

vieringen

Het middelpunt van het parochieleven zijn de kerkdiensten, waarin men samenkomt om te vieren en te gedenken. De reguliere vieringen zijn op:

  • zondagmorgen om 10.00 uur de gezongen viering van de eucharistie
    Tijdens de viering is er kinderkerk en crèche in het achter de kerk gelegen verenigingsgebouw De Bolder aan de Bloemstraat 124. 
    Na de kerkdienst gezamenlijk koffie gedronken in De Bolder.
  • iedere woensdagmorgen (behalve in juli-augustus) is om 09.30 uur de weekmis, een gesproken eucharistieviering in kleine kring, gevolgd door koffie in De Bolder.

Diensten buiten het vaste rooster:

Naast de kerk bevindt zich de pastorie, de woning van de parochiepastoor en diens gezin. 

In de Bloemstraat, direct achter de kerk, bevindt zich Verenigingsgebouw De Bolder. Hier vinden veel van de vormings- en verenigingsactiviteiten van de parochie plaats. 

Loop gerust eens binnen tijdens kerkopenstelling, iedere zaterdag van 14:00 - 16:00 uur.

Veilige kerk:

De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te vinden op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/